Zeleň

 

Čím viac máme zelene, tým je lepšie a príjemnejšie prostredie pre ľudí a "chladnejšie" v lete.

 

Aktuálny stav: Táto téma tiež súvisí s Denovou, lebo vysadiť strom je z celého tohto najmenej. Najprv treba vybrať strom vhodný pre konkrétnu lokalitu, potom strom zakúpiť a vysadiť, v dnešných podmienkach 5 rokov aspoň počas horúceho leta strom polievať, aby sa stromu darilo a mohol si vytvoriť bohatý koreňový systém. Ďalej sa o strom treba starať, pravidelne ho ošetrovať, strihať a tvarovať. Zasadenie stromu je z týchto všetkých činností najmenej.

 

Riešenie ktoré navrhujem: Ako prvé je treba sfunkčniť oddelenie zelene v Denove, mať výborného odborníka na zeleň - záhradníka, možno aj dvoch. K tomu auto s plošinou, cisternu a zdroj vody na polievanie.

 

 

späť na hlavnú stránku