Financovanie kampane ...

 

Nakoľko kandidujem ako nezávislý kandidát na post starostu DNV, v zmysle zákona č 181/2014 Z. z. o volebnej kampani si vediem v peňažnom ústave SLSP transparentný účet a všetky príjmy a výdavky na moju kampaň sú na ňom evidované:

 

Vyúčtovanie mojej predvolebnej kampane.