Voľby 2018

 

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie predsedu NR SR zo 6.júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Počet volebných obvodov v Bratislave - Devínskej Novej Vsi:  1