Voda

 

Voda je hneď po vzduchu základná potreba života. V súčasnej dobe, hlavne kvôli zmene klímy si už ľudia začínajú uvedomovať, že je potrebné sa o vodu starať. Vďaka vybetónovaniu korýt riek, rušeniu meandrov, suchých poldrov, melioráciám, ako aj vďaka odstráneniu remíz z polí a tvorby obrovských lánov a výsevu plytko koreňových úžitkových rastlín voda po daždi veľmi rýchlo odteká z krajiny preč. Veľké masy vody sa hrnú dole tokom kde berú všetko, čo im stojí v ceste so sebou a spôsobujú záplavy. V krajine už dnes nie je skoro nič čo by vodu zadržalo.

Nedostatok vody – málo zrážok – neúrodná, suchá pôda – prašné prostredie.

Aktuálny stav: Obrovská škoda je, že väčšina vody zo striech je odvádzaná do kanalizačného systému, zbytočne je vyťažovaná ČOV a následne je voda upraveným korytom rieky odvádzaná preč z krajiny. Je potrebné oddeľovať dažďovú a splaškovú vodu.

 

Riešenie ktoré navrhujem: Budeme budovať vsakovacie jamy, trativody a retenčné nádrže kde sa len bude dať. Vodu treba zadržať k krajine a dať jej čas na vsiaknutie do zeme.

 

 

 

späť na hlavnú stránku