Stavebný úrad

 

Aktuálny stav: Stavebný úrad v DNV je veľmi poddimenzovaný. Ešte k tomu robí veľa vecí pre VW, ktorý je jedným z hlavných zdrojov príjmov v DNV.

 

Riešenie ktoré navrhujem: Vytvorenie nových 4 pracovných miest na stavebnom úrade tak, aby všetko fungovalo ako má a aby stavebný úrad všetko stíhal v zákonom stanovených lehotách.

 

 

späť na hlavnú stránku