Šport

 

Aktuálny stav: V mestskej časti máme veľa detí a málo telocviční, športových plôch a štadiónov.

 

Riešenie ktoré navrhujem: podporím vybudovanie viacúčelovej športovej haly (Bohužiaľ až na konci DNV pri VW – tu už vstupuje do hry logistika, ako sa tam napr. deti počas dňa dostanú)

 

Aktuálny stav: V DNV máme minimum cyklistických trás a pripojení.

 

Riešenie ktoré navrhujem: V spolupráci s cyklistickou komunitou vytýčenie a vybudovanie cyklistických chodníkov naprieč DNV s napojením na okolité územia a trasy.

 

Aktuálny stav: Grafiťáci a sprejeri kreslia po bytových a rodinných domoch.

 

Riešenie ktoré navrhujem:  Vybudovanie betónovej steny a pravidelné poriadanie súťaží v grafiti.

 

 

 

späť na hlavnú stránku