volebný program v kocke

 

Teplo: Vypovedanie zmluvy so súčasným prevádzkovateľom teplárne (nakoľko porušil uzavretú dohodu), založenie mestského podniku Devínska tepláreň a zníženie ceny tepla pre odberateľov CZT o 30percent. Tepláreň má byť služba občanom, nie sliepka, ktorá znáša zlaté vajcia pre nájomcu a jeho akcionárov. Vravíte že je to nemožné? V dvoch mestách na Slovensku (veľkosťou ako Devínska Nová Ves) to už dokázali.

Denova: Sfunkčnenie Denovy ako takej a posilnenie Denovy o odborníkov z rôznych profesijných oblastí v duchu "čo sa dá si urobíme sami" (murár, maliar, nástrojár, zvárač ...). K činnosti Denovy pribudne: poskytovanie komerčných služieb pre obyvateľov, poskytovanie služieb „hodinový manžel“, rozšírenie otváracích hodín zberného dvora, odpadové taxi.

Voda: Budeme budovať vsakovacie jamy, trativody a retenčné nádrže, kde sa len bude dať. Vodu treba zadržať v krajine a dať jej čas na vsiaknutie do zeme. Je potrebné oddeľovať dažďovú a splaškovú vodu.

Verejné osvetlenie: V spolupráci s magistrátom výmena svietidiel za nejaké normálne, aby ľudia na nižších podlažiach mohli spať v tme a aby lampy osvetľovali v noci iba to čo majú, teda chodník alebo cestu.

Zeleň: Ako prvé je treba sfunkčniť oddelenie zelene v Denove, mať výborného odborníka na zeleň - záhradníka, možno aj dvoch. K tomu auto s plošinou, cisternu a zdroj vody na polievanie.

Chodníky a cesty: Opravíme všetky chodníky a cesty v DNV (nie výmena!) oprava jám, prepadlín, hrbov, chýbajúcich a poškodených obrubníkov a oprava/výmena rozpadnutého alebo rozostúpeného asfaltu.

Psíčkari: Vybudujeme čo najviac psích záchodov a pisoárov a zabezpečíme denné čistenie. Precízny pasport psov hlavne na sídlisku. Motivovanie majiteľov k ukáznenosti a výcviku svojich psov.

Komunitné centrum: Prebudujeme starú kotolňu na spoločenskú sálu na organizovanie rôznych podujatí s vlastným zázemím a malou kuchyňou.

Stavebný úrad: Vytvoríme nové 4 pracovné miesta na stavebnom úrade tak, aby všetko fungovalo ako má a aby stavebný úrad všetko stíhal v zákonom stanovených lehotách.

Šport: Vybudujeme viacúčelovú športovú halu, vybudujeme cyklistické chodníky naprieč DNV s napojením na okolité územia a trasy a vybudujeme betónovú stenu a pravidelne budeme usporadúvať súťaže v graffiti.

Kamerový systém: Vybudujeme dohľadové centrum pre kamerový systém v DNV v domove dôchodcov. Dôchodcovia môžu vo svojom voľnom čase pomáhať so sledovaním kamier a prispievať k bezpečnosti v DNV.

Komunitný sklad solidarity: je miesto, kde sú uložené veci ešte dobré ale pre iných nepotrebné. Položili by sme základ zdieľanej ekonomiky v DNV.

Participatívny rozpočet: Vyčleníme na túto kapitolu financie a podporíme konkrétne projekty aktívnych ľudí v našej mestskej časti.

Cezhraničná spolupráca: s najbližšími dedinami a mestami v Rakúsku, rôzne poznávacie, kultúrne alebo športové aktivity s cieľom spoznávania kultúr, nadväzovania spolupráce a nových vzťahov.

Mestská polícia:  Sfunkčníme oddelenie mestskej polície v DNV s trvalou osádkou.

 

Medzi mnou podporované projekty patrí a aj naďalej bude patriť:

  • TIOP (terminál integrovanej osobnej prepravy) pri OC Glavica,
  • predĺženie Eisnerovej  a jej napojenie na diaľnicu,
  • rekonštrukcia terasy M. Marečka (začína sa na jar 2019),
  • vyriešenie parkovacej politiky v spolupráci s mestským poslancom za DNV a magistrátom,
  • vybudovanie námestia v DNV a podzemných garáží pod ním.

                                                                                                                                                                              Hlásim sa do služby:  Denis Ružovič