Participatívny rozpočet

 

Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom ktorí majú záujem priamo sa zapojiť do možnosti využitia peňazí na rozvoj mestskej časti.

 

Aktuálny stav: Aktuálny starosta bol zásadne proti.

 

Riešenie ktoré navrhujem: Vyčleníme na túto kapitolu financie a podporíme konkrétne projekty aktívnych ľudí v našej mestskej časti.

 

 

 

späť na hlavnú stránku