Komunitné centrum

 

Aktuálny stav: Istracentrum už niekoľko rokov kapacitne nepostačuje potrebám Devínskej Novej Vsi. V podstate je to kultúrny dom pre starú časť DNV. Nemá vlastnú kuchyňu. (Kultúrny dom plánovaný pre sídlisko je terajšia predajňa Kraj).

 

Riešenie ktoré navrhujem: Prebudovanie starej kotolne na spoločenskú sálu na organizovanie rôznych podujatí s vlastným zázemím a malou kuchyňou.

 

 

späť na hlavnú stránku