Denova

 

Aktuálny stav: Z môjho pohľadu je Denova takmer nefunkčná. Pracujem v podobnej organizácii a vidím, ako to môže takáto organizácia fungovať v priamom prenose. Až teraz, na konci môjho volebného obdobia som si uvedomil, že nefunkčnosť Denovy je stav cielený.

 

Riešenie ktoré navrhujem: sfunkčnenie Denovy ako takej a posilnenie Denovy o odborníkov z rôznych profesných oblastí v duchu "čo sa dá si urobíme sami" (murár, maliar, nástrojár, zvárač ...)

k činnosti Denovy pribudne:

- poskytovanie komerčných služieb pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi

- poskytovanie služieb „hodinový manžel“ obyvateľom Devínskej Novej Vsi

- rozšírenie zberného dvora

- rozšírenie otváracích hodín zberného dvora

- odpadové taxi

 

 

späť na hlavnú stránku