Chodníky a cesty

 

Aktuálny stav: Veľa chodníkov v DNV je v katastrofálnom stave, ísť v noci po nich vyžaduje značnú dávku odvahy a oči na stopkách.

Tento problém opäť súvisí s funkčnosťou Denovy.

 

Riešenie ktoré navrhujem: Oprava všetkých chodníkov v DNV (nie výmena!) oprava jám, prepadlín, hrbov, chýbajúcich a poškodených obrubníkov a oprava rozpadnutého alebo rozostúpeného asfaltu. Oprava (nie výmena kobercov) všetkých ciest v našej správe, oprava výtlkov, poklesnutí, výmoľov a pod..

 

 

 

späť na hlavnú stránku